Doprava

AREX CZ a.s. zajišťuje distribuci pohonných hmot. Disponujeme speciálními, moderními, cisternovými návěsy, určenými pro silniční přepravu nebezpečných látek dle ADR. Speciální cisternové návěsy jsou vybaveny veškerým nejmodernějším technickým zařízením, napomáhajícím k tomu, aby přeprava pohonných hmot byla na nejvyšší možné úrovni bezpečnosti s minimálním rizikem ekologické havárie a splňovala přísné evropské normy.

Samozřejmou součástí cisternových návěsů jsou: rekuperace par, čerpadla spodního plnění a stáčení a počítadla.

.