AdBlue

Dne 1.října roku 2005 vstoupila v platnost nová emisní norma EURO 4, která výrobcům nákladních vozidel ukládá za povinnost vyrábět od 1. října 2006 pouze vozy splňující tuto normu.

Většina vozů, splňujících emisní limity podle EURO 4 bude používat technologii SRC. Tato technologie spočívá ve vybavení vozidla dalším katalyzátorem. Před průchodem zplodin tímto katalyzátorem se do výfukových plynů vstřikuje asi 32 % roztok močoviny v čisté vodě, známý pod obchodním názvem AdBlue.

Společnost AREX CZ a.s. se stala součástí celoevropské distribuční sítě holandské společnosti Greenchem, která je výrobcem produktu AdBlue. Díky této exklusivní smlouvě jsme schopni klientům nabídnout a zajistit cenově zajímavé dodávky AdBlue ve všech dostupných formách balení – v kanystrech, výměnných kontejnerech, velkoobjemových nádržích s výdejní technologií.

Pokud budete mít zájem, mohou Vám obchodní zástupci společnosti nabídnout spolu s produkty AdBlue i dodávky klasických motorových paliv, topných olejů, v případě vyšší spotřeby i navrhnout formu samostatného zásobovacího místa pro vaši firmu.

 

.